• Home
 • /
 • Privacy verklaring

Privacy verklaring

15 mei 2018, Den Haag

 

Vanaf 25 mei 2018, wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)  van kracht, conform de nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR).

Deze nieuwe wet is strenger dan de huidige wet bescherming persoonsgegevens en zal deze per 25 mei 2018 vervangen en geeft u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens.

 

Algemeen

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens vertrouwelijk en in lijn met de nieuwe wet.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met uw informatie. Als u vragen hebt of te weten wilt wat wij precies van u bijhouden, kunt u contact met ons opnemen.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verkopen kleding en baby artikelen, geen persoonlijke informatie. Eventueel verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor een zo goed mogelijk verkoopproces of dienstbetrekking.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zoals: uw leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende zaken:

 • Om met u te kunnen communiceren
 • Om u informatiebrieven of nieuwsbrieven te kunnen sturen
 • Om u op de hoogte te houden van eventuele acties
 • Om u een factuur te kunnen sturen
 • Om u uw producten toe te kunnen sturen
 • Om u te informeren dat uw bestelling gereed is
 • Om financiële transacties te doen
 • Om informatie betreffende uw klacht door te geven aan een transporteur of leverancier ( Alleen in overleg )
 • Bij dienstverband, om de verplichte meldingen te kunnen aan de diverse instanties

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens.

 

Welke gegevens hebben wij van u?

Zoals hierboven gesteld, worden uw persoonsgegevens voor specifieke doelen verkregen en gebruikt. Bij de meeste verkopen in de winkel is dit niet van toepassing.

Persoonsgegevens verkregen door elektronische betaling worden vanuit de bank overgenomen in onze boekhouding.

Buiten de winkel om wordt er ook veel gecommuniceerd, besteld en verkocht via andere kanalen, zoals: Facebook, WhatsApp, Telegram, Signal. Gegevens benodigd voor het verkoopproces of dienstverband nemen wij over in onze systemen.

Alle communicatie via e-mail wordt integraal opgeslagen op onze beveiligde systemen.

 

Website gegevens, website analyse

Voor het goed functioneren en optimaliseren van de website maken we gebruik van Google Analytics. Om er zeker te zijn van dat uw privacy is gewaarborgd zijn de volgende maatregelen genomen conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

 • Het laatste deel van uw IP adres wordt niet geregistreerd waardoor u niet als individu traceerbaar bent
 • Alle opties die Google Analytics aanbiedt om data te delen zijn uitgezet.
 • We maken geen gebruik van Google advertising in combinatie met Google analytics.
 • We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google

 

Overige cookies

Naast de cookies voor website analyse via Google Analytics kan de site gebruik maken van andere cookies welke alleen strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

 

Foto’s van uw kind: Wall of Fame, fotoshoot, nieuwsbrief, e.d.

Indien u uw kind opgeeft voor een fotoshoot of een foto toestuurt voor plaatsing op de website en/of in de Wall of Fame gaan wij er vanuit dat alle ouders toestemming verlenen om de foto publiekelijk te plaatsen op de website of in andere media uitingen.

Wij gaan zeer secuur en bedachtzaam om met de foto’s echter na publicatie kunnen wij niet voorkomen dat onvoorzien gebruik kan plaatsvinden.

Eveneens kunnen wij niet voorkomen dat als u een foto van uw kind plaats in een van onze facebook groepen dat andere leden deze foto’s downloaden en/of delen.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor ons werk (incasso trajecten, product verzendingen, diefstal), of op uw verzoek ( klachten aan transporteurs, klachten aan leveranciers ) of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

 

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Naast ons heeft onze automatiseerder en het internet/hostingbedrijf in theorie toegang tot uw gegevens.

De website en onze systemen alsmede de systemen voor de backup staan in Nederland.

De beveiliging van de systemen en web servers voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Met alle genoemde partijen, inclusief Google, hebben wij een verwerkersovereenkomst om er zeker van te zijn dat alle informatie veilig en vertrouwelijk behandeld wordt en niet langer wordt bewaard dan noodzakelijk voor het verkoopproces of dienstverband.

 

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt ons op elk moment verzoeken om de gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Stuur ons hiervoor een mail met uw verzoek.

Sommige gegevens kunnen wij echter niet verwijderen als daar een hogere wettelijke grondslag van toepassing is. Bijvoorbeeld de belastingwet inzake de bedrijfsvoering en boekhouding en de daarbij behorende verplichte bewaartermijnen.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Tot slot

Wij zullen geregeld de implementatie en effectiviteit van onze privacy verklaring evalueren. Dat betekent dat de inhoud van deze verklaring kan wijzigen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Heeft u nog vragen over onze privacy verklaring? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Back to Top